Privacyverklaring

SDW dienstverlening neemt uw privacy zeer serieus en zal zorgdragen voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen, handelt SDW dienstverlening altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via deze weg lichten wij u in over de wijze hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken die u aan ons verstrekt.

Wie zijn we

SDW dienstverlening biedt diensten aan op het gebied van schoonmaak. Dit doet SDW dienstverlening onder meer via de website http://www.sdwdienstverlening.nl.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

SDW dienstverlening verwerkt voor haar klanten de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens: naam, woonadres/kantooradres en woonplaats.
  • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
  • Contactmomenten: contactmomenten kunnen worden vastgelegd om zorg te dragen voor een goede dienstverlening.

Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden bewaard om zorg te dragen voor een goede dienstverlening en hebben ten doel dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen met uw aanvraag. Echter in geen enkel geval worden uw gegevens verstrekt aan derden.

Bewaartermijn

SDW dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Wij houden ons aan de termijnen die in de geldende wet- en regelgeving en in de AVG zijn opgenomen.

Uw privacy rechten

Klanten hebben recht op inzage in hun eigen gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen, heeft u recht deze gegevens te laten corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken te de verwerking van uw gegevens door ons bedrijf.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen en contactgegevens

SDW dienstverlening behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

SDW dienstverlening

Venekamp 40
7921 MA Zuidwolde

Silvano Wildeboer
T: 06 – 816 976 94
E: info@sdwdienstverlening.nl

Versie 2018-1.
Van toepassing vanaf 25 mei 2018.